Lek. med Izabela Sikora

Lek. med. Izabela Sikora, absolwentka wydziału lekarskiego, Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Specjalizacja z zakresu Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Posiadam doświadczenie w pracy jako lekarz anestezjolog w placówkach medycznych na terenie Katowic.

Absolwentka studiów podyplomowych Śląskiej Akademii Ekonomicznej (obecnie Uniwersytetu Ekonomicznego) z zakresu Zarządzania w Ochronie Zdrowia. W kraju i za granicą ukończyłam wiele specjalistycznych szkoleń dotyczących zasad organizacji pracy, strategii pracy nad projektami oraz z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

Swoje doświadczenie z zakresu zarządzania, rozwijałam i wzbogacałam przez ponad 20 lat, pracując w światowych korporacjach medycznych na stanowiskach kierowniczych, zarówno w Polsce jak i w krajach Europejskich.

Dzięki kontaktom na przestrzeni tego czasu, z wieloma twórczymi ludźmi pełnymi pasji, mogłam powrócić do zainteresowań z młodości, dotyczących ziołolecznictwa a tym samym mieć szansę szkolić i rozwijać je od kilku lat.

Wykształcenie medyczne, wiedza i nabyte doświadczenie, pozwoliły mi zrozumieć, że medycyna naturalna stanowi realne i skuteczne rozwiązanie terapeutyczne dla pacjentów, u których wyczerpały lub okazały się niewystarczające, metody standardowego leczenia.