Pierwsza wizyta

Co warto wiedzieć i jak się do niej przygotować?

Pierwsza wizyta to rzetelnie zebrany wywiad lekarza z pacjentem, ewentualnie jego najbliższymi oraz szczegółowe i profesjonalne badanie fizykalne chorego. Bardzo pomocne w dopasowaniu i zaproponowaniu indywidualnej terapii będzie przedstawienie lekarzowi całej posiadanej dokumentacji medycznej:

  • wypisy ze szpitali,
  • najbardziej aktualne posiadane wyniki badań laboratoryjnych
  • wyniki badań diagnostyki obrazowej: RTG, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego (w formie płyty CD)
  • ewentualne posiadane konsultacje medyczne

powrót do listy